Nasi korepetytorzy przeprowadzili już 16317 lekcji z 770 uczniami!

Kryteria wyszukiwania nauczyciela

Przedmiot rozwiń
Poziom rozwiń
Miasto i dzielnica rozwiń
Dzielnica
 

Korepetycje w Warszawie

z geografii.

 • 1
strona 1 z 1
1-3 z 3 nauczycieli
 • Pan Ireneusz Ostatnio omawiane tematy
  • - Była to ostatnia lekcja przed egzaminem maturalnym. Omówione zostały najważniejsze zagadnienia z geografii fizycznej i ekonomicznej Polski w formie powtórzeniowej. Dokonano analizy map tematycznych zamieszczonych w atlasie. - Ogólne uwagi na temat egzaminu maturalnego.
   (Geografia)
  • Dzisiejsza lekcja była ostatnia w cyklu przygotowawczym do egzaminu maturalnego. Piotr wykonywał arkusz maturalny. Następnie przeprowadzona była powtórka dotychczasowego materiału
   (Geografia)
  • - obliczanie wskaźników demograficznych - obliczanie powierzchni zasiewów i plonów z 1 ha - obliczanie wskaźników rybołówstwa - fronty atmosferyczne - gęstość linii kolejowych - bilans energetyczny świata - zróżnicowanie powierzchni gospodarstw rolnych świata - kierunki handlu zagranicznego Polski - struktura zasiewów zbóż na świecie - bariery rozwoju rolnictwa ekologicznego - główne porty morskie Polski - cechy organizacji pozarządowych - współczesne konflikty zbrojne - związki przyczynowo-skutkowe
   (Geografia)
  Zobacz wszystkie
  premium Korepetytorzy premium, tacy jak Pan Ireneusz, to nauczyciele mianowani lub dyplomowani, egzaminatorzy maturalni i gimnazjalni oraz inni posiadający wysokie kwalifikacje. Geografia Rezerwuj
 • Pani Danuta Ostatnio omawiane tematy
  • Rodzaje skal i ich zamiana; Rozwiązywanie zadań z użyciem skali z wykorzystaniem różnych jednostek terenowych. Rodzaje współrzędnych geograficznych i ich wyznaczanie. Dostosowanie kierunków świata do przebiegu południków i równoleżników
   (Geografia)
  • Jak doszło do powstania skały lessowej, na której powstają czarnoziemy-najbardziej żyzne gleby na Ziemi i ich związek z epoką lodowcową. Profil czarnoziemu Rozmieszczenie czarnoziemów w Polsce i na świecie.
   (Geografia)
  • Część gleb strefowych (brunatne, płowe, bielicowe) i ich profil glebowy.
   (Geografia)
  Zobacz wszystkie
  premium Korepetytorzy premium, tacy jak Pani Danuta, to nauczyciele mianowani lub dyplomowani, egzaminatorzy maturalni i gimnazjalni oraz inni posiadający wysokie kwalifikacje. Geografia Rezerwuj
 • Pani Barbara Ostatnio omawiane tematy
  • Mechanizm funkcjonowania monsunów i ich rola w gospodarce krajów Azji Południowo-Wschodniej. Działanie fenów na przykładzie halnego, cechy halnego. Zasoby hydrosfery i ich znaczenie dla człowieka
   (Geografia)
  • Ciśnienie atmosferyczne, wyże i niże baryczne, masy powietrza i ich charakterystyka, cyrkulacja ogólna atmosfery.
   (Geografia)
  • zadania dotyczące obliczania różnic czasowych oraz wysokości słońca nad linią horyzontu podczas górowania w ciągu roku; składniki pogody i klimatu; czynniki klimatotwórcze i ich wpływ na klimat
   (Geografia)
  Zobacz wszystkie
  premium Korepetytorzy premium, tacy jak Pani Barbara, to nauczyciele mianowani lub dyplomowani, egzaminatorzy maturalni i gimnazjalni oraz inni posiadający wysokie kwalifikacje. Geografia
  • Udziela korepetycji w Warszawie (Inne, Ursynów)
  • Egzaminator OKE: do egzaminu maturalnego
  • Stopień nauczycielski: dyplomowany
  Rezerwuj
 • 1
strona 1 z 1
1-3 z 3 nauczycieli