Nasi korepetytorzy przeprowadzili już 16317 lekcji z 770 uczniami!

Kryteria wyszukiwania nauczyciela

Przedmiot rozwiń
Poziom rozwiń
Miasto i dzielnica rozwiń
Dzielnica
 

Korepetycje w Warszawie

z języka polskiego.

strona 1 z 2
1-10 z 14 nauczycieli
 • Pani Monika Ostatnio omawiane tematy
  • Narrator i narracja, czytanie ze zrozumieniem, rozpoznawanie elementów epiki, formułowanie krótkich odpowiedzi. Zapoznanie się z biografią H. Sienkiewicza i fragmentem "Ogniem i mieczem".
   (Język polski)
  • Rozpoznawanie, stosowanie, dobieranie synonimów i antonimów - poszerzanie słownictwa. Sposoby tworzenia imiesłowów, poprawność zapisu i stosowania imiesłowowego równoważnika zdania. Ćwiczenia składniowe.
   (Język polski)
  • Antonimy, synonimy, homonimy - rozpoznawanie, tworzenie, poprawność użycia. Tworzenie wyrazów pochodnych, rodziny wyrazów, rozpoznawanie formantu, rdzenia, oboczności, poprawny zapis przedrostków i wyrazów złożonych.
   (Język polski)
  Zobacz wszystkie
  premium Korepetytorzy premium, tacy jak Pani Monika, to nauczyciele mianowani lub dyplomowani, egzaminatorzy maturalni i gimnazjalni oraz inni posiadający wysokie kwalifikacje. Język polski Rezerwuj
 • Pani Anna Ostatnio omawiane tematy
  • 1. Średniowiecze - powtórzenie ustne. 2. Renesans - powtórzenie ustne. 3. Barok - powtórzenie ustne. 4. "Potop" - powtórzenie ustne.
   (Język polski)
  • 1. Redakcja konspektu wypracowań: 1.2. Etyka ewangeliczna na przykładzie trzech wybranych przypowieści. 1.3. Teologia apokaliptyczna św. Jana.
   (Język polski)
  • 1. Życie i twórczość Jana Kochanowskiego - prezentacja. 2. Fraszki - definicja, podział fraszek na wybranych przykładach, redakcja notatki w formie tabeli. 3. Cezury epok - powtórzenie. 4. Podział gatunków literackich - redakcja notatki.
   (Język polski)
  Zobacz wszystkie
  Język polski Rezerwuj
 • Pani Joanna Ostatnio omawiane tematy
  • Kompozycja i środki artystyczne "Boskiej komedii". Charakterystyka ogólna epoki renesansu: geneza zjawiska, nazwa, antropocentryzm, humanizm, reformacja. Wpływ odkryć geograficznych, teorii Kopernika , wynalazku druku na przemiany w Europie.Twórczość Reja, analiza i interpretacja fragm. "Żywota człowieka poczciwego", biografia Kochanowskiego, fraszki, pieśni, "Do gór i lasów" jako utwór autobiograficzny klasyka, zjawisko horacjanizmu w twórczości Kochanowskiego na przykładzie "Pieśni XXIV"
   (Język polski)
  • Etymologia nazwy Biblia, słowo a wydarzenie w kulturze Wschodu, jak powstała Biblia i jak dotarła do naszych czasów, autorzy, języki, rodzaje i wybrane gatunki literackie występujące w Piśmie Świętym, zasady interpretacyjne, pojęcia: kanon, apokryf, psalm, ewangelia, apokalipsa, ważniejsze postacie, kluczowe wydarzenia z historii Izraela / niewola egipska, babilońska/, interpretacja Ps1.
   (Język polski)
  • ideał władcy: idealizacja, sakralizacja/ fragm. "Kroniki" Galla.Motywy: dance macabre, ubi sunt, vanitas - wyjaśnienie i rozpoznanie w tekstach:"Rozmowy Mistrza ze Śmiercią", "Balladzie o paniach..." Villona i in fragmentach "Wielkiego testamentu". Summa średniowieczna:"Boska komedia " Dantego: treść, budowa , charakter alegoryczny. Pojęcia zdefiniowane: alegoria, groteska.
   (Język polski)
  Zobacz wszystkie
  premium Korepetytorzy premium, tacy jak Pani Joanna, to nauczyciele mianowani lub dyplomowani, egzaminatorzy maturalni i gimnazjalni oraz inni posiadający wysokie kwalifikacje. Język polski Rezerwuj
 • Pan Adam Ostatnio omawiane tematy
  • Mit o Prometeuszu, mit o Narcyzie, mit o Dedalu i Ikarze, definicja i rodzaje mitu, epos i jego cechy, poezja Safony, Tyrteusza, Anakreonta i Horacego.
   (Język polski)
  • Prowokacja Witkacego, charakterystyka epoki pozytywizmu.
   (Język polski)
  • Treść prezentacji maturalnej.
   (Język polski)
  Zobacz wszystkie
  premium Korepetytorzy premium, tacy jak Pan Adam, to nauczyciele mianowani lub dyplomowani, egzaminatorzy maturalni i gimnazjalni oraz inni posiadający wysokie kwalifikacje. Język polski Rezerwuj
 • Pani Lidia Ostatnio omawiane tematy
  • 1. Czytanie ze zrozumieniem "Przez kultowe okulary- uzupełnienie i sprawdzenie, 2) Arkusz maturalny- "Wesele", 2. ) Arkusz maturalny "Chłopi", "Tango", 4) Arkusz maturalny "Ludzie bezdomni"i "Nie- Boska komedia".
   (Język polski)
  • Arkusze maturalne- 1. Czytanie ze zrozumieniem " Z Pińska w świat", 2. Arkusz maturalny "Poptop", 3) Arkusz maturalny- "Makbet", 4) Arkusz maturalny "Granica i Cz. Miłosz"
   (Język polski)
  • Arkusz maturalny - egzamin poprawkowy z 2009 roku ( Czytanie ze zrozumieniem, arkusz na podst. "Potopu" oraz arkusz na podstawie "Tanga"
   (Język polski)
  Zobacz wszystkie
  premium Korepetytorzy premium, tacy jak Pani Lidia, to nauczyciele mianowani lub dyplomowani, egzaminatorzy maturalni i gimnazjalni oraz inni posiadający wysokie kwalifikacje. Język polski Rezerwuj
 • Pani Edyta Ostatnio omawiane tematy Zobacz wszystkie premium Korepetytorzy premium, tacy jak Pani Edyta, to nauczyciele mianowani lub dyplomowani, egzaminatorzy maturalni i gimnazjalni oraz inni posiadający wysokie kwalifikacje. Język polski Rezerwuj
 • Pani Patrycja Ostatnio omawiane tematy
  • Analiza i interpretacja "Kamizelki" Bolesława Prusa
   (Język polski)
  • Treść i problematyka "Zemsty" A. Fredry. Charakterystyka postach. Rodzaje komizmów występujących w "Zemście"(sytuacyny, postaci, języka).
   (Język polski)
  • Imiesłowy
   (Język polski)
  Zobacz wszystkie
  Język polski Rezerwuj
 • Pani Anna Ostatnio omawiane tematy
  • Interpretacja toposu ojczyzny-matki i ojczyzny-okrętu w kontekście dydaktyki Piotra Skargi.
   (Język polski)
  • Omówienie różnych typów stylizacji w odniesieniu do konkretnych przykładów literackich.
   (Język polski)
  • Porównanie sposobów obrazowania rzeczywistości w różnych utworach epoki renesansu.
   (Język polski)
  Zobacz wszystkie
  premium Korepetytorzy premium, tacy jak Pani Anna, to nauczyciele mianowani lub dyplomowani, egzaminatorzy maturalni i gimnazjalni oraz inni posiadający wysokie kwalifikacje. Język polski Rezerwuj
 • Pan Wojciech Ostatnio omawiane tematy
  • Interpretacja "Rozmowy Mistrza..." w kontekście motywu danse macabre, wzorzec osobowy rycerza - "Pieśń o Rolandzie", interpretacja wiersza Z. Herberta
   (Język polski)
  • Interpretacja "Lamentu Świętokrzyskiego", omówienie podejścia człowieka średniowiecza do zjawiska śmierci.
   (Język polski)
  • "Król Edyp" jako tragedia antyczna, "Bogurodzica" jako najstarszy polski wiersz.
   (Język polski)
  Zobacz wszystkie
  premium Korepetytorzy premium, tacy jak Pan Wojciech, to nauczyciele mianowani lub dyplomowani, egzaminatorzy maturalni i gimnazjalni oraz inni posiadający wysokie kwalifikacje. Język polski Rezerwuj
 • Pani Zofia Dorota Ostatnio omawiane tematy
  • Zdanie pojedyncze a złożone. Zdania zlożone wspólrzędnie: przyklady, wykresyy. Zdania zlożone podrzędnie:L przyklady, wykresy, wskaźniki zespolenia.
   (Język polski)
  • sztuka recytacji wiersza wolnego, cechy wiersza wolnego, interpretacja tytułu, środki artystyczne w wierszu, alutzje literackie, frazeologia w wierszu.
   (Język polski)
  • Związki frazeologiczne: klasyfikacja, znaczenie, synonimiczne związki frazeologiczne.
   (Język polski)
  Zobacz wszystkie
  premium Korepetytorzy premium, tacy jak Pani Zofia Dorota, to nauczyciele mianowani lub dyplomowani, egzaminatorzy maturalni i gimnazjalni oraz inni posiadający wysokie kwalifikacje. Język polski Rezerwuj
strona 1 z 2
1-10 z 14 nauczycieli