Nasi korepetytorzy przeprowadzili już 16317 lekcji z 770 uczniami!

Poprawki Wakacyjne 2012 Doświadczeni nauczyciele Doświadczeni nauczyciel

PRZYGOTOWANIE do MATURY

Matura z Academi to pewna i wygodna droga do sukcesu na egzaminie dojrzałości. Wiemy jak ważny jest to krok w życiu młodych ludzi, dlatego wyznaczmy do prowadzenia tych lekcji  nauczycieli z wieloletnim stażem w prowadzeniu tego typu zajęć. Wielu z nich to egzaminatorzy maturalni, którzy „od kuchni” znają ten egzamin oraz najczęstsze błędy popełniane przez maturzystów. To właśnie dzięki nim nasi uczniowie uzyskują doskonałe wyniki.
Zajęcia przygotowujące do matury podstawowej i rozszerzonej prowadzone są w 90 oraz 120 minutowych spotkaniach z częstotliwością ustaloną wspólnie przez nauczyciela i ucznia. Lekcje odbywają się  w godzinach popołudniowych w dni powszednie, soboty i niedziele i prowadzone są w domach uczniów.
Na pierwszym spotkaniu nauczyciel zapoznaje się z wiedzą ucznia oraz jego oczekiwaniami związanymi z wynikiem egzaminu maturalnego. Na koniec zajęć nauczyciel rekomenduje uczniowi i opiekunowi ilość zajęć i ich częstotliwość.
Cena lekcji przygotowujących do matury jest taka sama jak w przypadku pozostałych korepetycji.

Nauczyciele Academi

Nauczyciel to nie zawód, to misja. Z taką myślą dobieramy naszych pracowników. Aby świadczyć usługi o jak najwyższej jakości stale podnosimy wymogi dotyczące kwalifikacje naszych nauczycieli. Staramy się, aby były to osoby związane ze szkolnictwem lub  zatrudnione w szkołach, ponieważ doświadczenie i kwalifikacje mają duży wpływ na wyniki naszych uczniów. Obecnie współpracujemy z osiemdziesięcioma korepetytorami, z których 90% to nauczyciele pracujący w szkołach.

Wśród Nauczycieli ACADEMI znajdują się:

  • aktywni zawodowo nauczyciele i korepetytorzy
  • egzaminatorzy maturalni
  • specjaliści w swoich dziedzinach
  • doświadczeni pedagodzy i metodycy

Wiemy o nich coś jeszcze: ich pasją jest dzielenie się wiedzą i rozbudzanie ciekawości świata.

Warunkiem sukcesu w edukacji jest partnerstwo Uczeń-Nauczyciel, dlatego:

  • dysponujemy największą bazą Nauczycieli, spośród których Uczeń wybiera najlepiej odpowiadającego Jego potrzebom
  • z każdym korepetytorem przeprowadzamy rozmowy kwalifikacyjne, podczas których weryfikujemy ich doświadczenie w udzielaniu korepetycji i kwalifikacje do prowadzenia takich zajęć
  • przeprowadzamy badania satysfakcji kursantów, na bieżąco poddając ocenie pracę naszych Nauczycieli i przeprowadzanych przez nich zajęć.

Zadowoleni uczniowie

Od początku działalności Academi, czyli od lutego 2009 roku z naszych usług skorzystało już ponad 700 uczniów ze wszystkich typów szkół, głównie korzystając z pomocy nauczycieli Academi przy przygotowaniu do matury, nadrobieniu zaległości i pomocy przed sprawdzianami i klasówkami. 

Na bieżąco badamy satysfakcję naszych uczniów i klientów z przeprowadzonych zajęć. Opinie te pomagają nam w doborze kadry nauczycielskiej oraz dostosowaniu naszych usług do potrzeb uczniów.

Lekcje zapoznawcze

Pierwsza lekcja z nauczycielem Academi jest lekcją zapoznawczą. Służy ona poznaniu nauczyciela przez ucznia oraz ucznia przez nauczyciela. Są to standardowe zajęcia lekcyjne, podczas których uczeń może poznać metody nauczania nauczyciela i zdecydować czy będzie chciał kontynuować z nim lekcje. Nauczyciele po lekcji zapoznawczej przeprowadzają rozmowę z uczniami i opiekunami na temat wiedzy ucznia oraz rekomendują częstotliwość i długość korepetycji biorąc pod uwagę cel nauki. 

Cena lekcji zapoznawczych jest taka sama jak w przypadku innych korepetycji zawartych w cenniku Academi.