Nasi korepetytorzy przeprowadzili już 16317 lekcji z 770 uczniami!

Poprawki Wakacyjne 2012 Doświadczeni nauczyciele Doświadczeni nauczyciel

KOREPETYCJE JĘZYK POLSKI
Warszawa, Trójmiasto, Poznań 

Korepetycje z języka polskiego wyłącznie z doświadczonymi nauczycielami!

Academi działa od 2009 roku i specjalizuje się w udzielaniu korepetycji uczniom na takich poziomach edukacji jak:

 • szkoła podstawowa
 • gimnazjum
 • szkoła ponadgimnazjalna.

Korepetytorzy Academi dojeżdżają do domu ucznia na terenie Warszawy, Poznania, Gdańska, Gdyni i Sopotu.

Oferujemy pomoc szczególnie w:

Aby zapewnić klientom jak największą skuteczność korepetycji z języka polskiego weryfikujemy doświadczenie i kwalifikacje nauczycieli. Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, w tym wielu egzaminatorów maturalnych i gimnazjalnych. 

Nasi uczniowie oraz opiekunowie pozostają pod stałą opieką doradcy klienta, który bada satysfakcję kursantów z korepetycji z języka polskiego. Opiekunowie mają możliwość monitorowania postępów uczniów w elektronicznym dzienniku ucznia w panelu klienta.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi sekcjami oferty korepetycji:

a także przez kontakt telefoniczny.

ZAPRASZAMY

 


Tematy z języka polskiego omawiane ostatnio przez naszych nauczycieli:

 • Analiza i interpretacja "Kamizelki" Bolesława Prusa
  O nauczycielu: Pani Patrycja udziela korepetycji z języka polskiego w Warszawie .
 • Treść i problematyka "Zemsty" A. Fredry. Charakterystyka postach. Rodzaje komizmów występujących w "Zemście"(sytuacyny, postaci, języka).
  O nauczycielu: Pani Patrycja udziela korepetycji z języka polskiego w Warszawie .
 • 1. Średniowiecze - powtórzenie ustne. 2. Renesans - powtórzenie ustne. 3. Barok - powtórzenie ustne. 4. "Potop" - powtórzenie ustne.
  O nauczycielu: Pani Anna udziela korepetycji z języka polskiego w Warszawie .
 • 1. Redakcja konspektu wypracowań: 1.2. Etyka ewangeliczna na przykładzie trzech wybranych przypowieści. 1.3. Teologia apokaliptyczna św. Jana.
  O nauczycielu: Pani Anna udziela korepetycji z języka polskiego w Warszawie .
 • 1. Życie i twórczość Jana Kochanowskiego - prezentacja. 2. Fraszki - definicja, podział fraszek na wybranych przykładach, redakcja notatki w formie tabeli. 3. Cezury epok - powtórzenie. 4. Podział gatunków literackich - redakcja notatki.
  O nauczycielu: Pani Anna udziela korepetycji z języka polskiego w Warszawie .
 • 1. Sprawdzenie pracy domowej - 40%. 2. Redakcja wypracowania na temat: Ideał rycerza. 52% 3. "Odprawa posłów greckich" - cechy tragedii, kreacja bohaterów, streszczenie.
  O nauczycielu: Pani Anna udziela korepetycji z języka polskiego w Warszawie .
 • Oświecenie - zalożenia światopoglądowe epoki. Analiza i interpretacja wybranych bajek Ignacego Krasickiego.
  O nauczycielu: Pani Patrycja udziela korepetycji z języka polskiego w Warszawie .
 • 1. Omówienie "Trenów" - redakcja notatki.
  O nauczycielu: Pani Anna udziela korepetycji z języka polskiego w Warszawie .
 • 1. Omówienie Pieśni V, IX, XI, XVII, X, XIV, VII, XXI, XIV - redakcja notatki. 2. Pieśni jako wyraz renesansowego światopoglądu - redakcja konspektu. 3.
  O nauczycielu: Pani Anna udziela korepetycji z języka polskiego w Warszawie .
 • 1. Omówienie testu ze średniowiecza. 2. Streszczenie lektury - odpowiedź ustna. 3. Ars morinedi na podstawie "Pieśni o Rolandzie". 4. Ideał średniowiecznego rycerza - redakcja konspektu. 5. Cechy eposu - powtórzenie. 6. Epos rycerski.
  O nauczycielu: Pani Anna udziela korepetycji z języka polskiego w Warszawie .
 • 1. Test ze średniowiecza. 2. "Tristan i Izolda" - prezentacja multimedialna. 3. Średniowieczny wizerunek śmierci na podstawie "Rozmowy Mistrza Polikarpa ze śmiercią".
  O nauczycielu: Pani Anna udziela korepetycji z języka polskiego w Warszawie .
 • 1. Sarmatyzm - Jan Chryzostom Pasek, Wacław Potocki. 2. "Potop" -prezentacja multimedialna. 3. Charakterystyka Andrzeja Kmicica - przemiana bohatera.
  O nauczycielu: Pani Anna udziela korepetycji z języka polskiego w Warszawie .
 • 1. Charakterystyka epoki baroku - prezentacja multimedialna. 2. Poezja metafizyczna Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego - redakcja notatki. 3. Dworska poezja miłosna - redakcja notatki. 4. Twórczość D. Naborowskiego, Z. Morsztyna i J. Baki - redakcja notatki.
  O nauczycielu: Pani Anna udziela korepetycji z języka polskiego w Warszawie .
 • 1. Programy naprawy Polski - A. F. Modrzejewski, ks. P. Skarga - redakcja notatki na postawie lektury. 2. Ideał dworzanina - Ł. Górnicki, J. Kochanowski - redakcja notatki na postawie lektury. 3. Ideał ziemianina - M. Rej, J. Kochanowski redakcja notatki na postawie lektury. 4. "Makbet" - ideał władzy, tragizm bohatera, cechy dramatu szekspirowskiego.
  O nauczycielu: Pani Anna udziela korepetycji z języka polskiego w Warszawie .
 • 1. Prezentacja multimedialna - "Tristan i Izolda". 2. Archaizmy w "Bogurodzicy". 3. "Pieśń o Rolandzie" - ars moriendi, porównanie umierania Rolanda z umieraniem Chrystusa. 4. Plan charakterystyki - redakcja. 5. Wizerunek Urszuli i kryzys światopoglądowy w "Trenach" Jana Kochanowskiego.
  O nauczycielu: Pani Anna udziela korepetycji z języka polskiego w Warszawie .