Nasi korepetytorzy przeprowadzili już 16317 lekcji z 770 uczniami!

Poprawki Wakacyjne 2012 Doświadczeni nauczyciele Doświadczeni nauczyciel

KOREPETYCJE GEOGRAFIA
Warszawa, Trójmiasto, Poznań 

Potrzebujesz pomocy z geografii? - Dobrze trafiłeś.

Nauczyciele Academi w przystępny i skuteczny sposób wytłumaczą zagadnienia związane z tym przedmiotem.

Znajdź nauczyciela geografii w swoim mieście!

Tematy z geografii omawiane ostatnio przez naszych nauczycieli:

 • Mechanizm funkcjonowania monsunów i ich rola w gospodarce krajów Azji Południowo-Wschodniej. Działanie fenów na przykładzie halnego, cechy halnego. Zasoby hydrosfery i ich znaczenie dla człowieka
  O nauczycielu: Pani Barbara udziela korepetycji z geografii w Warszawie .
 • Ciśnienie atmosferyczne, wyże i niże baryczne, masy powietrza i ich charakterystyka, cyrkulacja ogólna atmosfery.
  O nauczycielu: Pani Barbara udziela korepetycji z geografii w Warszawie .
 • zadania dotyczące obliczania różnic czasowych oraz wysokości słońca nad linią horyzontu podczas górowania w ciągu roku; składniki pogody i klimatu; czynniki klimatotwórcze i ich wpływ na klimat
  O nauczycielu: Pani Barbara udziela korepetycji z geografii w Warszawie .
 • Zadania z mapą topograficzną Karkonoskiego PN, składniki gazowe i stałe atmosfery i ich znaczenie dla człowieka.
  O nauczycielu: Pani Barbara udziela korepetycji z geografii w Warszawie .
 • obliczanie kąta padania promieni słonecznych w południe słoneczne, ruch obrotowy ziemi i jego następstwa, czas słoneczny, strefowy i urzędowy, kalendarz
  O nauczycielu: Pani Barbara udziela korepetycji z geografii w Warszawie .
 • Budowa Wszechświata i Układu Słonecznego; Teoria heliocentryczna; Ruch obiegowy Ziemi i jego następstwa
  O nauczycielu: Pani Barbara udziela korepetycji z geografii w Warszawie .
 • Definicja mapy, rodzaje map, skala mapy, orientacja na mapie, czytanie map, rodzaje metod kartograficznych.
  O nauczycielu: Pani Barbara udziela korepetycji z geografii w Warszawie .
 • Podział nauk geograficznych, żródła informacji geograficznej
  O nauczycielu: Pani Barbara udziela korepetycji z geografii w Warszawie .
 • - Była to ostatnia lekcja przed egzaminem maturalnym. Omówione zostały najważniejsze zagadnienia z geografii fizycznej i ekonomicznej Polski w formie powtórzeniowej. Dokonano analizy map tematycznych zamieszczonych w atlasie. - Ogólne uwagi na temat egzaminu maturalnego.
  O nauczycielu: Pan Ireneusz udziela korepetycji z geografii w Warszawie .
 • Dzisiejsza lekcja była ostatnia w cyklu przygotowawczym do egzaminu maturalnego. Piotr wykonywał arkusz maturalny. Następnie przeprowadzona była powtórka dotychczasowego materiału
  O nauczycielu: Pan Ireneusz udziela korepetycji z geografii w Warszawie .
 • Zadania kompleksowe z zakresu geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej świata i Polski
  O nauczycielu: Pani Barbara udziela korepetycji z geografii w Warszawie .
 • - obliczanie wskaźników demograficznych - obliczanie powierzchni zasiewów i plonów z 1 ha - obliczanie wskaźników rybołówstwa - fronty atmosferyczne - gęstość linii kolejowych - bilans energetyczny świata - zróżnicowanie powierzchni gospodarstw rolnych świata - kierunki handlu zagranicznego Polski - struktura zasiewów zbóż na świecie - bariery rozwoju rolnictwa ekologicznego - główne porty morskie Polski - cechy organizacji pozarządowych - współczesne konflikty zbrojne - związki przyczynowo-skutkowe
  O nauczycielu: Pan Ireneusz udziela korepetycji z geografii w Warszawie .
 • Treści zawarte w arkuszach maturalnych. - lata przestępne i zwykłe - charakterystyka cyklonu na podstawie wykresów i fotografii - inwersja temperatury - efekt cieplarniany - skały budujące skorupę ziemską - analiza tekstu źródłowego - okręgi przemysłowe Polski - importerzy i eksporterzy ropy naftowej - charakterystyka OPEC - grupy językowe - analiza mapy barwnej (załącznik arkusza maturalnego) - tematyka geografii wyborczej
  O nauczycielu: Pan Ireneusz udziela korepetycji z geografii w Warszawie .
 • -analiza barwnej mapy turystycznej - metody kartograficzne przedstawiania zjawisk - obliczanie powierzchni jeziora - typy jezior polodowcowych - pryrodnicze cechy danego obszaru - elementy wybrzeża wysokiego - ruchy płyt litosfery - ukształtowanie powierzchni Polski - miejska wyspa ciepła
  O nauczycielu: Pan Ireneusz udziela korepetycji z geografii w Warszawie .
 • - oświetlenie Ziemi w ciągu roku - budowa basenu artezyjskiego - ciąg przyczynowo-skutkowy:forma-proces-czynnik - wydarzenia geologiczne według chronologii - pyty litosfery na przykładzie wschodniej Afryki - analiza wykresu temperatury - charakterystyczne cechy krain geograficznych Polski - efekt cieplarniany - miejsca kultu religijnego - czynniki lokalizacji przemysłu - tendencje zmian wielkości wydobycia węgla kamiennego w Polsce - rozmieszczenie głównych elektrowni w Polsce - zmiany zachodzące w transpoprcie kolejowym w Polsce - okręgi przemysłowe świata - interpretacja danych staystycznych i wykresów tematycznych
  O nauczycielu: Pan Ireneusz udziela korepetycji z geografii w Warszawie .

Oferujemy:

 • Pomoc w nadrabianiu bieżących zaległości
 • Pomoc w przygotowaniu do klasówek – dojazd do ucznia nawet w dniu zgłoszenia
 • Indywidualne kursy maturalne przygotowujące do matury z geografii 2013
 • Przygotowanie do olimpiad i konkursów

Korepetycje dla uczniów wszystkich typów szkół.

Masz do nas pytania? Zadzwoń! 801 000 873 lub napisz!: biuro@academi.pl

Zapraszamy

Korepetycje Academi

Korepetycje Academi to lekcje przeprowadzane w domu ucznia przez wykwalifikowanych nauczycieli, które mają na celu nadrobienie zaległości szkolnych, przygotowaniu uczniów do matury, innych egzaminów lub pomoc w przygotowaniu do klasówek i sprawdzianów. Zajęcia odbywają się w terminach wskazanych przez ucznia. 
Korepetycje Academi to więcej niż pomoc w nauce. To rozwijanie pasji i umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy. To nowoczesne narzędzie edukacyjne stworzone z myślą o Twoich potrzebach.
ACADEMI oferuje fachową pomoc z każdego przedmiotu na wszystkich poziomach kształcenia i profesjonalny zespół nauczycieli, którzy w przystępny sposób wytłumaczą, objaśnią, rozwieją wątpliwości, pomogą pokonać trudności i – co najważniejsze – zainteresują.

Nauczyciele Academi

Nauczyciel to nie zawód, to misja. Z taką myślą dobieramy naszych pracowników. Aby świadczyć usługi o jak najwyższej jakości stale podnosimy wymogi dotyczące kwalifikacje naszych nauczycieli. Staramy się, aby były to osoby związane ze szkolnictwem lub  zatrudnione w szkołach, ponieważ doświadczenie i kwalifikacje mają duży wpływ na wyniki naszych uczniów. Obecnie współpracujemy z osiemdziesięcioma korepetytorami, z których 90% to nauczyciele pracujący w szkołach.

Wśród Nauczycieli ACADEMI znajdują się:

 • aktywni zawodowo nauczyciele i korepetytorzy
 • egzaminatorzy maturalni
 • specjaliści w swoich dziedzinach
 • doświadczeni pedagodzy i metodycy

Wiemy o nich coś jeszcze: ich pasją jest dzielenie się wiedzą i rozbudzanie ciekawości świata.

Warunkiem sukcesu w edukacji jest partnerstwo Uczeń-Nauczyciel, dlatego:

 • dysponujemy największą bazą Nauczycieli, spośród których Uczeń wybiera najlepiej odpowiadającego Jego potrzebom
 • z każdym korepetytorem przeprowadzamy rozmowy kwalifikacyjne, podczas których weryfikujemy ich doświadczenie w udzielaniu korepetycji i kwalifikacje do prowadzenia takich zajęć
 • przeprowadzamy badania satysfakcji kursantów, na bieżąco poddając ocenie pracę naszych Nauczycieli i przeprowadzanych przez nich zajęć.

Zadowoleni uczniowie

Od początku działalności Academi, czyli od lutego 2009 roku z naszych usług skorzystało już ponad 700 uczniów ze wszystkich typów szkół, głównie korzystając z pomocy nauczycieli Academi przy przygotowaniu do matury, nadrobieniu zaległości i pomocy przed sprawdzianami i klasówkami. 

Na bieżąco badamy satysfakcję naszych uczniów i klientów z przeprowadzonych zajęć. Opinie te pomagają nam w doborze kadry nauczycielskiej oraz dostosowaniu naszych usług do potrzeb uczniów.

Lekcje zapoznawcze

Pierwsza lekcja z nauczycielem Academi jest lekcją zapoznawczą. Służy ona poznaniu nauczyciela przez ucznia oraz ucznia przez nauczyciela. Są to standardowe zajęcia lekcyjne, podczas których uczeń może poznać metody nauczania nauczyciela i zdecydować czy będzie chciał kontynuować z nim lekcje. Nauczyciele po lekcji zapoznawczej przeprowadzają rozmowę z uczniami i opiekunami na temat wiedzy ucznia oraz rekomendują częstotliwość i długość korepetycji biorąc pod uwagę cel nauki. 

Cena lekcji zapoznawczych jest taka sama jak w przypadku innych korepetycji zawartych w cenniku Academi.