Nasi korepetytorzy przeprowadzili już 16317 lekcji z 770 uczniami!

Poprawki Wakacyjne 2012 Doświadczeni nauczyciele Doświadczeni nauczyciel

KOREPETYCJE FIZYKA
Warszawa, Trójmiasto, Poznań 

Korepetycje z fizyki w Academi to najlepszy wybór!

Academi istnieje od 2009 roku i oferuje korepetycje dla uczniów:

 • szkół podstawowych
 • gimnazjów
 • szkół ponadgimnazjalnych
 • studentów uczelni wyższych.

Zajęcia prowadzone są  na terenie Warszawy, Gdańska, Gdyni, Sopotu, Poznania i odbywają się w domu ucznia.

Proponujemy: 

Współpracujemy z wykwalifikowaną kadrą nauczycielską, posiadającą doświadczenie w pracy w szkołach, co gwarantuje świadczenie korepetycji z fizyki na bardzo wysokim poziomie. Wielu z naszych nauczycieli to egzaminatorzy matrualni i gimnazjalni. 

Uczniowie i opiekunowie od początku pozostają pod stałą opieką osobistego doradcy klienta, który na bieżąco koordynuje współpracę pomiędzy korepetytorem fizyki i uczniem. Ponadto, opiekunowie mają wgląd w dziennik elektroniczny prowadzony przez naszych korepetytorów, gdzie mogą monitorować postępy uczniów. 

Zapraszamy do poznania pełnej oferty korepetycji Academi w pozostałych sekcjach: 

a także poprzez kontakt telefoniczny.

ZAPRASZAMY

 

Znajdź nauczyciela fizyki w swoim mieście!

 

Tematy z fizyki omawiane ostatnio przez naszych nauczycieli:

 • Siły międzycząsteczkowe, gaz fizyczny i doskonały, równanie Clapeyrona, I zasada termodynamiki, przemiany gazowe, stała gazowa-interpretacja fizyczna.
  O nauczycielu: Pan Janusz udziela korepetycji z matematyki , fizyki w Warszawie .
 • Prawo Bernouliego-siła nośna ciał latających, wahadło matematyczne, częstotliwość drgań a długość wahadła, fale poprzeczne i podłużne, zmiana parametrów fali przy zmianie środowiska.
  O nauczycielu: Pan Janusz udziela korepetycji z matematyki , fizyki w Warszawie .
 • Prawo Pascala, pojęcie ciśnienia, ciśnienie atmosferyczne i hydrostatyczne, prawo Archimedesa, czarne dziury-definicja i sposób na ich lokalizowanie w kosmosie.
  O nauczycielu: Pan Janusz udziela korepetycji z matematyki , fizyki w Warszawie .
 • Potencjał grawitacyjny, energia w polu grawitacyjnym Ziemi, energia w nieskończoności, zasada zachowania energii mechanicznej, pęd popęd, zasada zachowania pędu.
  O nauczycielu: Pan Janusz udziela korepetycji z matematyki , fizyki w Warszawie .
 • Zasady dynamiki Newtona, siła jako wektor, składanie sił, rodzaje ruchów, prostoliniowy, ,przyspieszony, po torze zakrzywionym,siła tarcia, współczynnik tarcia.
  O nauczycielu: Pan Janusz udziela korepetycji z matematyki , fizyki w Warszawie .
 • Kosmos, układ planetarny, układ słoneczny,,prawa Keplera, Księżyc,zjawisko zaćmienia Słońca i Księżyca, wpływ Księżyca na zjawiska na Ziemi.
  O nauczycielu: Pan Janusz udziela korepetycji z matematyki , fizyki w Warszawie .
 • Ciśnienie i jego określanie. Prawo Pascala. Cisnienie w naczyniach połaczonych. Praktyczne wykorzystanie prawa Pascala. Prawo Archimedesa. Podstawowe własności ciał stałych cieczy i gazów.
  O nauczycielu: Pani Katarzyna udziela korepetycji z matematyki , fizyki w Warszawie .
 • Wyznaczanie pracy w przypadku działającej stałej siły. Jednostki pracy mocy i energii. Przeniany energi i zasada zasada zachowania energii mechanicznej. Energia spoczynkowa ciał. Zjawisko dylatacji czasu i skrócenia odległości przy prędkościach bliskich predkości światła.
  O nauczycielu: Pani Katarzyna udziela korepetycji z matematyki , fizyki w Warszawie .
 • Omówienie problemu przemian energii i pracy - przykłady. Zadanie dot. przemian energii. Zadania dotyczące rzutów i spadków swobodnych. Moc urządzeń na podstawie wykonanej przez nie pracy.
  O nauczycielu: Pan Filip udziela korepetycji z fizyki , chemii w Warszawie .
 • Powtórzenie zadań z kinetyki, obliczanie parametrów ruchu, prędkości, położenia, przyspieszenia i czasu. Zadania.
  O nauczycielu: Pan Filip udziela korepetycji z fizyki , chemii w Warszawie .
 • Modael gazu doskonałego. Równaie stanu gazu doskonałego. Przemiany gazu. I zasada termodynamiki. Cykle.
  O nauczycielu: Pan Mirosław udziela korepetycji z matematyki , fizyki w Warszawie .
 • Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych z lat ubiegłych
  O nauczycielu: Pan Mirosław udziela korepetycji z matematyki , fizyki w Warszawie .
 • Procesy kołowe. Cykl Carnota. II zasada termodynamiki. Silnik czterosuwowy.
  O nauczycielu: Pani Agnieszka udziela korepetycji z fizyki , chemii w Warszawie .
 • Model gazu doskonałego, prawo gazu doskonałego - równanie Clapeyrona, mikroskopowy opis temperatury gazu. Pierwsza zasada termodynamiki. Przemiany gazu doskonałego
  O nauczycielu: Pani Agnieszka udziela korepetycji z fizyki , chemii w Warszawie .
 • Wykorzystanie poznanych pojęć i praw do rozwiązywania zadań rachunkowych
  O nauczycielu: Pani Agnieszka udziela korepetycji z fizyki , chemii w Warszawie .