Nasi korepetytorzy przeprowadzili już 16317 lekcji z 770 uczniami!

Poprawki Wakacyjne 2012 Doświadczeni nauczyciele Doświadczeni nauczyciel

KOREPETYCJE BIOLOGIA
Warszawa, Trójmiasto, Poznań 

Korepetycje z biologii w Academi to gwarancja postępów w nauce!

Academi działa od 2009 roku w Warszawie, Gdańsku, Gdyni, Sopocie i Poznaniu. Nauczyciele Academi udzielają korepetycji w domu ucznia.

Academi specjalizuje się w udzielaniu korepetycji uczniom wszystkich typów szkół, szczególnie pomagamy w:

Nasi korepetytorzy, w tym egzaminatorzy maturalni i gimnazjalni, to aktywni zawodowo nauczyciele,  co gwarantuje wysoką  jakość korepetycji z biologii.

Oferujemy lekcję zapoznawczą, na której uczeń poznaje metody nauczania nauczyciela i wówczas, wraz z opiekunem, podejmuje decyzję o kontynuacji korepetycji z biologii z danym nauczycielem.

Nasi doradcy pozostają w stałym kontakcie z opiekunami i uczniami, którzy na bieżąco poddają ocenie pracę naszych nauczycieli i przeprowadzanych przez nich korepetycji. Opiekunowie mogą monitorować informacje na temat postępów  w nauce biologii swoich podopiecznych w elektronicznym dzienniku ucznia.

Zapraszamy do pozostałych sekcji oferty korepetycji:

a także przez kontakt telefoniczny.

ZAPRASZAMY

 

 

Znajdź nauczyciela biologii w swoim mieście!

 

Tematy z biologii omawiane ostatnio przez naszych nauczycieli:

 • Zadania testowe z zakresu tematu.
  O nauczycielu: Pani Zofia udziela korepetycji z biologii w Warszawie .
 • Zostały przerobione zadania zawarte w treści w tematu.
  O nauczycielu: Pani Zofia udziela korepetycji z biologii w Warszawie .
 • Grzyby ,glony , porosty-środowiska życia ,wygląd zewnętrzny
  O nauczycielu: Pani Zofia udziela korepetycji z biologii w Warszawie .
 • Przypomnienie wiadomości przerobionych w lipcu.Rośliny nasienne.
  O nauczycielu: Pani Zofia udziela korepetycji z biologii w Warszawie .
 • Zostały przerobione standardowe pytania z tematyki lekcji.
  O nauczycielu: Pani Zofia udziela korepetycji z biologii w Warszawie .
 • Rodzaje oddychania komórkowego.Substraty i produkty oddychania.Wykorzystanie energii.Fermentacja.Wspólne opracowanie zadań gimnazjalnych,które nie zostały wykonane jako praca domowa z poprzednich zajęć.
  O nauczycielu: Pani Zofia udziela korepetycji z biologii w Warszawie .
 • Przypomnienie i uzupełnienie wiadomości o metabolizmie,rodzaje reakcji metabolicznych, chemizm fotosyntezy.
  O nauczycielu: Pani Zofia udziela korepetycji z biologii w Warszawie .
 • Rodzaje komórek, budowa komórek procariotycznych i eucariotycznych oraz roślinnych i zwierzęcych.Elementy biochemii.
  O nauczycielu: Pani Zofia udziela korepetycji z biologii w Warszawie .
 • Teoria Darwina, czynniki i dowody ewolucji.
  O nauczycielu: Pani Grażyna udziela korepetycji z chemii , biologii w Warszawie .
 • Przysadka i gruczoły dokrewne oraz ich hormony, działanie hormonów na poziomie organizmu i komórki. Budowa i rodzaje kwasów nukleinowych, replikacja transkrypcja translacja, rodzaje mutacji. Metody modyfikacji kodu genetycznego organizmu.
  O nauczycielu: Pani Grażyna udziela korepetycji z chemii , biologii w Warszawie .
 • Na lekcjach przyrody nauczyciel często korzysta z pracowni biologicznej, do której zaprasza ciekawych świata młodych odkrywców, aby pokazać im doświadczenia, których mogą być współautorami. Propozycje eksperymentów, które można wykonać pod okiem nauczyciela: z biochemii (aby dowiedzieć się z czego zbudowany jest ludzki organizm), z mikrobiologii (aby ujrzeć to, czego nie widać gołym okiem), z fizjologii zwierząt (aby na przykładzie prostych, ,,domowych'' sposobów zilustrować mechanizmy zachodzących w zwierzętach procesów)
  O nauczycielu: Pani Aleksandra udziela korepetycji z chemii , biologii w Warszawie .
 • dziedziny biologii wykorzystywane w różnych gałęziach gospodarki, pochodzenie terminów biologicznych, wielcy zasłużeni dla nauki-odkrycia biologiczne Arystotelesa, Roberta Hooke, Edwarda Jennera, Ludwika Pasteur, Thomasa Morgana, źródła wiedzy biologicznej, cechy dobrego badacza, zasady obserwacji biologicznej i eksperymentu biologicznego
  O nauczycielu: Pani Aleksandra udziela korepetycji z chemii , biologii w Warszawie .
 • Sposoby odżywiania,pokarm i jego składniki,zasada budowy przewodu pokarmowego u kręgowców.Sens wymiany gazowej,rodzaje narządów oddechowych w zależności od rodzaju środowiska.
  O nauczycielu: Pani Zofia udziela korepetycji z biologii w Warszawie .
 • Budowa,środowisko życia,ozmnażanie.znaczenie, przystosowania do różnych środowisk życia.
  O nauczycielu: Pani Zofia udziela korepetycji z biologii w Warszawie .
 • Omówienie zadań z pracy domowej,wyjaśnienie problematycznych kwestii.Utrwalenie pojeć genetycznych.Ewolucja- mechanizmy i dowody.Teoria ewolucji K. Darwina.Pochodzenie człowieka.
  O nauczycielu: Pani Zofia udziela korepetycji z biologii w Warszawie .