Nasi korepetytorzy przeprowadzili już 16317 lekcji z 770 uczniami!

Poprawki Wakacyjne 2012 Doświadczeni nauczyciele Doświadczeni nauczyciel

JĘZYK FRANCUSKI

Zapraszamy do skorzystania z oferty językowej Academi. Nasi nauczyciele prowadzą lekcje indywidualne w domu ucznia, które mają na celu naukę języka francuskiego na każdym poziomie zaawansowania, nadrobienie zaległości szkolnych, przygotowaniu uczniów do matury, innych egzaminów lub pomoc w przygotowaniu do klasówek i sprawdzianów. Zajęcia odbywają się w terminach wskazanych przez ucznia.

Znajdź nauczyciela języka francuskiego w swoim mieście!

Tematy z języka francuskiego omawiane ostatnio przez naszych nauczycieli:

 • Zagadnienia leksykalne związane z pogodą, klimatem, schorzeniami i dolegliwościami. Ćwicznia gramatyczne na zastosowanie przymiotników i przysłowków, oraz konstrukcji emfatycznych "c'est...qui" i "c'est...que".
  O nauczycielu: Pani Wira udziela korepetycji z języka francuskiego w Warszawie .
 • Ćwiczenia gramatyczne na zastosowanie mowy zależnej i pytań zależnych, powtórzenie i utrwalenie materiału leksykalnego z zakresu ubrań, w sklepie, podanie rozmiaru, płatności.
  O nauczycielu: Pani Wira udziela korepetycji z języka francuskiego w Warszawie .
 • Praca z tekstem dotyczącym podróży, wakacji, bazy noclegowej. Utrawalenie. Czasy przyszłe, i ich zastosowanie- ćwiczenia gramatyczne.
  O nauczycielu: Pani Wira udziela korepetycji z języka francuskiego w Warszawie .
 • Zastosowanie czasów przyszłych: le futur proche et le futur simple, wakacje i podróże - utrwalenie.
  O nauczycielu: Pani Wira udziela korepetycji z języka francuskiego w Warszawie .
 • Podsumowanie czasów przeszłych, ćwiczenia utrwalające, części cilała i choroby, konstrukcje składniowe z "avoir".
  O nauczycielu: Pani Wira udziela korepetycji z języka francuskiego w Warszawie .
 • Zagadnienia leksykalne związane z teatrem, spektaklami, wyposażeniem teatru i opinie na temat przedstawienia teatralnego. Rozumienie ze słuchu " Des sms pour arreter de fumer", walka z nałogiem palenia -dyskusja.
  O nauczycielu: Pani Wira udziela korepetycji z języka francuskiego w Warszawie .
 • Przysłówki regularne i nieregularne i ich zastosowanie, okoliczniki czasu, turystyka i podróże, baza noclegowa.
  O nauczycielu: Pani Wira udziela korepetycji z języka francuskiego w Warszawie .
 • Strefy zakupowe, sklepy, supermarket. Czasy le plus-que-parfait, le present, le passe compose et l'imparfait.
  O nauczycielu: Pani Wira udziela korepetycji z języka francuskiego w Warszawie .
 • Zagadnienia związane z mediami, telewizją, kinem. Czytanie ze zrozumieniem, uzupełnianie luk, relacjonowanie.
  O nauczycielu: Pani Wira udziela korepetycji z języka francuskiego w Warszawie .
 • Środowisko pracy, zawody napisanie CV oraz listu motywacyjnego, Imparfiat czas przeszły powtórzenie.
  O nauczycielu: Pani Wira udziela korepetycji z języka francuskiego w Warszawie .
 • Zagadnienia z zakresu prasy i mediów, rodzaje gazet, rubryki, rozumienie ze słuchu, relacjonowanie, wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji.
  O nauczycielu: Pani Wira udziela korepetycji z języka francuskiego w Warszawie .
 • Powtórzenie siedmiu piosenek, nauka ósmej piosenki Lenfant dormira bientot, powtórzenie słownictwa : ubrania, przyroda, powtórzenie liczenia do 20, przedstawianie się, nauka proponowania czegoś do picia, odmowa i akceptacja.
  O nauczycielu: Pan Ryszard udziela korepetycji z języka francuskiego w Warszawie .
 • Przypomnienie wiadomości o czasach : passe compose, imparfait, passe recent, futur proche, present progresssif. Powtórzenie trybu rozkazującego.
  O nauczycielu: Pan Ryszard udziela korepetycji z języka francuskiego w Warszawie .
 • Powtórzenie sześciu piosenek, nauka kolejnej piosenki, powtórzenie nazw art. spożywczych, nazw mebli, nauka pytań : Comment tu t`appelles ? Tu as quel age ?, przedstawianie się, nauka słówek - przyroda.
  O nauczycielu: Pan Ryszard udziela korepetycji z języka francuskiego w Warszawie .
 • Powtórzenie czterech krótkich dialogów z poprzednich lekcji, nauka dwóch nowych : Un coup de cafard oraz Arrete de bouder. Nauka nazw mebli i kilku sprzętów domowych.
  O nauczycielu: Pan Ryszard udziela korepetycji z języka francuskiego w Warszawie .

Korepetycje Academi

Korepetycje Academi to lekcje przeprowadzane w domu ucznia przez wykwalifikowanych nauczycieli, które mają na celu nadrobienie zaległości szkolnych, przygotowaniu uczniów do matury, innych egzaminów lub pomoc w przygotowaniu do klasówek i sprawdzianów. Zajęcia odbywają się w terminach wskazanych przez ucznia. 
Korepetycje Academi to więcej niż pomoc w nauce. To rozwijanie pasji i umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy. To nowoczesne narzędzie edukacyjne stworzone z myślą o Twoich potrzebach.
ACADEMI oferuje fachową pomoc z każdego przedmiotu na wszystkich poziomach kształcenia i profesjonalny zespół nauczycieli, którzy w przystępny sposób wytłumaczą, objaśnią, rozwieją wątpliwości, pomogą pokonać trudności i – co najważniejsze – zainteresują.

Nauczyciele Academi

Nauczyciel to nie zawód, to misja. Z taką myślą dobieramy naszych pracowników. Aby świadczyć usługi o jak najwyższej jakości stale podnosimy wymogi dotyczące kwalifikacje naszych nauczycieli. Staramy się, aby były to osoby związane ze szkolnictwem lub  zatrudnione w szkołach, ponieważ doświadczenie i kwalifikacje mają duży wpływ na wyniki naszych uczniów. Obecnie współpracujemy z osiemdziesięcioma korepetytorami, z których 90% to nauczyciele pracujący w szkołach.

Wśród Nauczycieli ACADEMI znajdują się:

 • aktywni zawodowo nauczyciele i korepetytorzy
 • egzaminatorzy maturalni
 • specjaliści w swoich dziedzinach
 • doświadczeni pedagodzy i metodycy

Wiemy o nich coś jeszcze: ich pasją jest dzielenie się wiedzą i rozbudzanie ciekawości świata.

Warunkiem sukcesu w edukacji jest partnerstwo Uczeń-Nauczyciel, dlatego:

 • dysponujemy największą bazą Nauczycieli, spośród których Uczeń wybiera najlepiej odpowiadającego Jego potrzebom
 • z każdym korepetytorem przeprowadzamy rozmowy kwalifikacyjne, podczas których weryfikujemy ich doświadczenie w udzielaniu korepetycji i kwalifikacje do prowadzenia takich zajęć
 • przeprowadzamy badania satysfakcji kursantów, na bieżąco poddając ocenie pracę naszych Nauczycieli i przeprowadzanych przez nich zajęć.

Zadowoleni uczniowie

Od początku działalności Academi, czyli od lutego 2009 roku z naszych usług skorzystało już ponad 700 uczniów ze wszystkich typów szkół, głównie korzystając z pomocy nauczycieli Academi przy przygotowaniu do matury, nadrobieniu zaległości i pomocy przed sprawdzianami i klasówkami. 

Na bieżąco badamy satysfakcję naszych uczniów i klientów z przeprowadzonych zajęć. Opinie te pomagają nam w doborze kadry nauczycielskiej oraz dostosowaniu naszych usług do potrzeb uczniów.

Lekcje zapoznawcze

Pierwsza lekcja z nauczycielem Academi jest lekcją zapoznawczą. Służy ona poznaniu nauczyciela przez ucznia oraz ucznia przez nauczyciela. Są to standardowe zajęcia lekcyjne, podczas których uczeń może poznać metody nauczania nauczyciela i zdecydować czy będzie chciał kontynuować z nim lekcje. Nauczyciele po lekcji zapoznawczej przeprowadzają rozmowę z uczniami i opiekunami na temat wiedzy ucznia oraz rekomendują częstotliwość i długość korepetycji biorąc pod uwagę cel nauki. 

Cena lekcji zapoznawczych jest taka sama jak w przypadku innych korepetycji zawartych w cenniku Academi.