Nasi korepetytorzy przeprowadzili już 16317 lekcji z 770 uczniami!

Poprawki Wakacyjne 2012 Doświadczeni nauczyciele Doświadczeni nauczyciel

WITAMY w ACADEMI

– ośrodku zajmującym się udzielaniem korepetycji. Academi działa na terenie Warszawy, Trójmiasta oraz Poznania i prowadzi korepetycje dla uczniów wszystkich typów szkół, w każdym wieku i ze wszystkich ogólnych przedmiotów szkolnych. Korepetycje Academi to lekcje przeprowadzane w domu ucznia przez wykwalifikowanych nauczycieli, które mają na celu nadrobienie zaległości szkolnych, przygotowaniu uczniów do matury, innych egzaminów lub pomoc w przygotowaniu do klasówek i sprawdzianów. Zajęcia odbywają się w terminach wskazanych przez ucznia.

Wierzymy, że nauka to pasja i przygoda odkrywania świata. Dlatego za cel stawiamy sobie nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także kształcenie umiejętności efektywnego, samodzielnego uczenia się. Rozbudzamy ciekawość. Zachęcamy do stawiania pytań i odważnego poszukiwania odpowiedzi.

Dążymy do tego, aby nasi uczniowie wraz z zdobywaniem wiedzy podczas zajęć, odzyskiwali także wiarę w siebie i swoje umiejętności.

Dzięki nauce z Academi zyskujesz, ponieważ gwarantujemy:

  • tylko sprawdzonych i doświadczonych korepetytorów,
  • dojazd korepetytora do domu,
  • 100% czasu korepetytora poświęcone tylko dla ucznia,
  • możliwość wyboru korepetytora i dopasowania go pod kątem kwalifikacji, doświadczenia,
  • możliwość wyboru dni i godzin zajęć,
  • możliwość przełożenia zajęć bez ich utraty, np. ze względu na chorobę

W Academi nie stosuje się jednej metody nauczania. Zaletą nauczania indywidualnego jest to, że możemy zastosować do każdego ucznia inną metodę, najlepszą dla każdego z nich.

Korepetytorzy Academi wybierają wraz z uczniem system pracy, który pozwoli osiągnąć najlepsze efekty.  Tu w odróżnieniu do typowych kursów grupowych jest możliwość dopasowania częstotliwości, długości i pory dnia zajęć do każdego ucznia.

Podręczniki  i materiały edukacyjne są dobierane dla każdego ucznia indywidualnie.  Często są to te same podręczniki, których uczeń używa w szkole. Umożliwia  to szybsze odnalezienie się ucznia w przerabianym materiale, szczególnie podczas korepetycji, które mają na celu nadrobienie zaległości szkolnych.